Ga naar de inhoud

Regels

BELANGRIJK OM TE WETEN

De regels

Voor alle duidelijkheid en om ongelukken te voorkomen, is het belangrijk om onderstaande regels op te volgen tijdens de trainingen.

 • Allereerst verwachten we dat er bij rijders onder de 16 jaar altijd een ouder of verzorger meekomt als begeleider. Het is verplicht voor die ouder/verzorger om aanwezig te blijven gedurende de gehele training. Tussentijds het trainingscomplex verlaten, terwijl de jonge rijder doortraint is niet toegestaan.
 • Ouders, verzorgers en bezoekers zijn welkom bij de kantine en bij het juryhok. Jongere familieleden blijven bij de ouders/verzorgers. Spelen op of om de aan baan is in verband met de eigen veiligheid en die van de rijders niet toegestaan.
 • Kom op tijd, ongeveer 10 minuten voor aanvang van de training, zodat gezamenlijk de warming-up gedaan kan worden. Op deze manier geniet je van de hele training en wordt de training niet onnodig onderbroken.
 • Op de baan is het dragen van beschermende kleding, helm en handschoenen verplicht en gedurende de training houd je je kleren aan en helm op.
 • Controleer je materiaal voor de training op gebreken. Deze moeten verholpen zijn, voordat je aan de training begint (bijvoorbeeld bandenspanning).
 • Meld een (lichte) blessure bij de trainer voorafgaand aan de training, zodat daar rekening mee gehouden kan worden.
 • Als een rijder is gevallen, is het voor ouders/verzorgers niet toegestaan de baan te betreden, tenzij de trainer dit vraagt. De trainer verzorgd en controleert de gevallen rijder op de baan.
 • Niet zonder toestemming van de trainer stil staan op de baan.
 • Zorg dat je iets te drinken bij je hebt tijdens de training. Zet je drinkfles bij de startheuvel en niet bij de kantine, zodat de groep bij elkaar blijft tijdens een gezamenlijke drinkpauze.
 • Als je tussentijds de training verlaat of tijdelijk onderbreekt (om welke reden dan ook) meld je dit aan de trainer.
 • Ben je recentelijk lid geworden en heb je nog geen eigen fiets en helm, dan kun je deze tijdelijk huren van de club. Per training kost een fiets € 3,00 en een helm € 2,00, Dit dient voorafgaand aan de training betaald te worden aan de trainer. Het is wel de bedoeling dat je zo snel mogelijk je eigen materiaal regelt.
 • Praten mag, maar luister naar de trainer als hij/zij iets uitlegt.
 • Gedraag je sportief op en naast de baan.
 • Rijders die de afspraken niet nakomen kunnen door de trainer worden weggestuurd.


Heb je een vraag over bovenstaande regels, neem dan contact op via secretariaat@boscrossers.nl.