Ga naar de inhoud

Onderhoudsbijdrage

WAAROM EEN ONDERHOUDSBIJDRAGE?

Vrijwilligers zijn belangrijk

Als vereniging huren wij ons sportterrein van de gemeente Heiloo. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor alle werkzaamheden op dit terrein. Dit betreft de baan zelf, onze gebouwen en de groenstroken om de baan heen. Dit is veel werk wat wij als leden (ouders) met zijn allen moeten doen. Wij zijn immers geen commerciële club die alles kan laten doen. Van bestuur tot trainers. Allemaal zijn wij vrijwilligers met maar één doel: zorgen dat er op een veilige baan door de leden (onze kinderen) kan worden gefietst. En dat dit in de toekomst ook nog kan.

Elk jaar worden er een serie zaterdagen aangewezen als klusdagen. Op deze dagen worden er van 10.00 tot 14.00 werkzaamheden verricht. Denk hierbij aan het maaien van het gras. Verwijderen van onkruid. Het schoonmaken van het clubhuis. Schilderen. Maar ook renovatie van de baan. Vervangen van stukken bestrating. Kortom. Alle werkzaamheden dus om de baan en opstallen in topconditie te houden. Het leuke van samen werken is dat je ook de andere ouders leert kennen. We zorgen voor een lunch. Indien de werkzaamheden het toelaten kunnen de kinderen fietsen op de baan. Kortom het is zowaar best gezellig. Verder zijn er vrijwilligers nodig in het bestuur en zoeken we altijd trainers. Ook bij de organisatie van wedstrijden en tijdens de wedstrijden is er veel hulp nodig.

Als er niet genoeg vrijwilligers zijn moeten wij werkzaamheden uitbesteden wat veel geld kost. Hiervoor is een onderhoudsbijdrage geïntroduceerd. Hieronder staan de regels.

 • Elk gezin betaalt een bijdrage aan het onderhoud en werkzaamheden door middel van een onderhoudsbijdrage. Deze bijdrage kan worden terugverdiend door het verrichten van werkzaamheden.
 • Tot een gezin wordt gerekend alle op hetzelfde huisadres wonende leden.
 • De jaarlijkse onderhoudsbijdrage moet gelijktijdig met de contributie betaald worden en kan niet worden verrekend.
 • De onderhouds-zaterdagen worden door het bestuur vastgesteld en bekend gemaakt. Ook op andere zaterdagen wordt er soms gewerkt en kan er om hulp worden gevraagd.
 • De onderhoudsbijdrage wordt, na overleg met het bestuur, teruggestort nadat er door of namens een lid van het gezin voldaan is aan de afgesproken werkzaamheden.
 • Twee maal per jaar (midden- en einde seizoen) worden de werkzaamheden geïnventariseerd en de onderhoudsbijdrage terug betaald.
 • Alle vrijwilligers zijn zelf verantwoordelijk voor het juist doorgeven van de uitgevoerde activiteit en de naam van het betreffende lid. Dit voorkomt achteraf discussie over uitgevoerde werkzaamheden. Bij de bar is een lijst beschikbaar om werkzaamheden te noteren!
 • Het is niet mogelijk (mag wel) om 8 uur op één zaterdag te werken en hierdoor aan zijn/haar verplichtingen te hebben voldaan.
 • Het onderhoud zal gedaan moeten worden door leden van 16 jaar en ouder. Voor de leden tot 16 jaar geldt dat een ouder/broer/zus/voogd zijn/haar plaats kan innemen.
 • De kantinemedewerkers kunnen zich aanmelden bij de kantinecoördinator of bij een van de leden van het bestuur. De kantinecoördinator houdt de uren van de kantinemedewerkster bij en zorgt voor het juist doorgeven van de naam aan het bestuur.
 • Elke (nationale) wedstrijd wordt er door een lid van het bestuur een lijst van vrijwilligers bijgehouden. Deze zijn ook opgenomen in het draaiboek van de wedstrijd. Is dit niet het geval zorg dan dat de naam op de reguliere lijst wordt opgenomen.


Voor teruggave van de onderhoudsbijdrage gelden de volgende werkzaamheden:

 • Twee keer 4 uur onderhoud baan en 1 keer helpen bij een officiële wedstrijd (voor rijdende leden geldt dan drie keer 4 uur baanonderhoud)
 • of 10 keer (onderhouds)activiteiten tijdens de reguliere training;
 • of 10 keer kantinedienst
 • of actieve deelname commissies, bestuur of het geven van trainingen.


Het bedrag van de jaarlijkse onderhoudsbijdrage vind je terug bij de lidmaatschap informatie.