Ga naar de inhoud

FCC de Boscrossers wil voor de informatievoorziening over en de promotie van de vereniging graag gebruik maken van beeldmateriaal van wedstrijden, trainingen en andere evenementen. Het kan hierbij voorkomen dat u, of uw minderjarige kind (onder de 16 jaar) op foto’s of video’s voorkomt.

Met deze verklaring geeft u toestemming om uw gegevens hiervoor te gebruiken (voor kinderen onder de 16 jaar is toestemming van de
ouders/verzorgers nodig).

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:
– Publiceren van foto’s en/of video’s van mij/mijn kind op de website of social media van de vereniging.
– Gebruik van foto’s voor promotiemateriaal zoals bijvoorbeeld flyers of posters voor promotie van clubevenementen.

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.


Wedstrijden en evenementen
Tijdens wedstrijden en evenementen zijn er altijd externe fotografen en/of journalisten aanwezig die foto’s en video’s maken. Bij het betreden van het terrein tijdens wedstrijden en evenementen geef je toestemming voor het maken en publicatie van foto’s en video’s. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan verzoeken wij je om zelf contact met de betreffende fotograaf en/of journalist op te nemen op de dag zelf.