AVG: De Boscrossers is klaar voor nieuwe privacywetgeving

De meeste mensen zullen er al van hebben gehoord maar per 25 mei 2018 wordt de nieuwe wetgeving op het gebied van privacy van kracht, de AVG (oftewel de Algemene Verordering Gegevensbescherming). Gelukkig is onze club De Boscrossers er helemaal klaar voor en in dit artikel zal worden toegelicht welke maatregelen onze club heeft genomen en wat dit betekent voor de leden en medewerkers. De uitgebreide informatie is te vinden op de site onder het kopje Club - Privacyverklaring.

Allereerst, wat is het doel van de nieuwe privacy wetgeving? De AVG is ervoor bedoeld dat personen (lees: leden) over wie gegevens worden vastgelegd, precies weten wat er met de gegevens gebeurt en welke rechten zij hebben (inzage, bezwaar e.d.). Ook mogen de gegevens niet zomaar aan derden worden verstrekt, alle gegevens moeten een duidelijke doelbestemming en maximale bewaartermijn hebben, waarbij niet meer gegevens worden vastgelegd dan nodig. Dit alles moet worden vastgelegd in een verwerkingsregister.

Ook sportclubs zullen aan de nieuwe eisen moeten voldoen en gelukkig is onze club De Boscrossers hier goed op voorbereid. Zo hebben we een verwerkingsregister opgesteld en het kan de oplettende sitebezoeker reeds zijn opgevallen dat we vanaf 1 mei een privacyverklaring hebben. Ook zijn er procedures voor toestemming, geheimhouding, klachten en datalekken. Verder is het beveiligingsniveau opgekrikt, zo is de site bijvoorbeeld overgezet naar versleutelde verbindingen via https.

Wat gaat er verder nog veranderen voor de leden en medewerkers?  Binnenkort krijgen alle leden een toestemmingsverklaring toegestuurd waarbij ze wel of geen toestemming kunnen geven voor het gebruik van foto's. Deze toestemmingsverklaring is ook opgenomen in het aanmeldingsformulier. Verder moeten medewerkers die met persoonsgegevens werken een geheimhoudingsverklaring tekenen en op de hoogte zijn van de verscherpte regels. Welke maatregelen er allemaal zijn genomen is te vinden op de site onder het kopje Club - Privacyverklaring.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur