Zondag 9 november clubcompetitie en jaarafsluiting

Zondag 9 november zullen we vanaf 12:30 de laatste wedstrijd van de clubcompetitie 2014 gaan rijden.

Uiteraard hopen we op een mooie opkomst.

Vanaf 15:00 is er in de kantine de jaarafsluiting. Zoals elk jaar willen we enkele mensen in het zonnetje zetten, niet in de laatste plaats de rijders die dit jaar weer mooie prestaties hebben geleverd. Ook kunnen de verkopers van de Grote Club Actie loten hier hun deel van de opbrengst komen ophalen.