Uitval Rob en indeling trainingen tot maandag tot 9 juli

Zoals afgelopen week is gecommuniceerd is Rob Drissen helaas uitgevallen met hartklachten. Ondertussen is Rob gelukkig alweer gesignaleer rond de baan maar geeft nog trainingen.

Vanwege deze reden heeft Peter van der Kolk als coördinator van de trainers, samen met de trainers een indeling gemaakt voor de komende periode tot aan de Noord Holland Cup op zondag 9 juli.

Hiermee borgen we de training op maandag en kunnen we continuïteit bieden aan onze leden. Na deze periode begint de zomervakantie en mogelijk zal deze gevuld worden door vrije trainingen. Hierover volgt later mee informatie. Wat er vervolgens na de zomervakantie zal gebeuren, hangt natuurlijk af van het herstel van Rob. Dit weten we op dit moment nog niet.

Onderstaand in ieder geval de opzet voor de komende trainingen, waarbij natuurlijk een dik compliment op zijn plaats is voor onze trainers. Super gaaf, dat we zo flexibel zijn om de afwezigheid van Rob op dit moment te kunnen opvangen. Dank daarvoor.

Maandagavond trainingen tot de zomerstop            
                     
                     
Dag Datum Groep Begin tijd van Eind tijd Trainer en Trainer en Trainer
                     
Maandag 12-jun 1 18.30 van 19.30 Jan ? en   en Norman
    2 19.30 van 20.30 Jan ? en   en Norman
                     
Maandag 19-jun 1 18.30 van 19.30 Jan ? en   en Alfons
    2 19.30 van 20.30 Jan ? en   en Alfons
                     
Maandag 26-jun 1 18.30 van 19.30 Jan ? en Jim en Lars
    2 19.30 van 20.30 Jan ? en Jim en Lars
                     
Maandag 03-jul 1 18.30 van 19.30 Jan ? en Jeroen ? en Rebecca
                Peter ?    
    2 19.30 van 20.30 Jan ? en Jeroen ? en Rebecca
                Peter ?    
Met vriendelijke groeten,
Bastiaan Kroes
Voorzitter FCC De Boscrossers